Over

Ik ben Carine J.A. Maes, auteur van de reeks ‘Verhalen van de Lacune’.
Het eerste deel van deze serie verscheen in juli 2018 bij Celtica Publishing. ‘Raaf’ is een mengvorm van fabel, absurd sprookje en tegendraadse fantasy. Deel twee, ‘Het Gouden Boek’, kwam uit in november 2019. Het is een spannende, mysterieuze fantasy met een psychologische insteek.
Mijn boeken zijn verkrijgbaar bij elke boekhandel. Vraag naar ‘Verhalen van de Lacune’.
Bestellen

Ik schrijf sprookjesachtige verhalen. Laat je meevoeren naar een betoverend universum, bevolkt met personages die zowel mens als vogel zijn. Ontmoet sprekende katten, bliksemvangers, bijgelovige noorderlingen en heksen.
Maar wees voorzichtig, in mijn verhalen kun je verdwalen. Ze zouden waar kunnen zijn, wie weet gaan ze wel over jou.
Ze vertellen met vurige tongen over heldhaftigheid en liefde, over angst, twijfel en verwarring. Rechtlijnigheid en driehoeksverhoudingen. Macht en jaloezie. Gevonden en verloren liefdes.profielfoto

Volg deze blog voor meer nieuws!

Groetjes,
Carine

© Carine J.A. Maes – blog ‘Sprantasy’,  Carine J.A. Maes 2018 – 2021
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Carine J.A. Maes, Sprantasy).
Links mogen worden gebruikt, maar deze moeten expliciet verwijzen naar Carine J.A. Maes en Sprantasy met een link naar het originele materiaal.