Over

Mijn elfennaam is Caj. Op deze foto zie je me in mensengedaante (Carine J.A. Maes). Ik schrijf verhalen voor iedereen die in magie wil geloven. Mijn sprookjesachtige fantasy debuut verschijnt nog voor deze zomer.

profielfoto

Volg deze blog voor meer nieuws!

Groetjes,
Caj

 

 

© Carine J.A. Maes – blog ‘Sprantasy’,  Carine J.A. Maes 2018
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Carine J.A. Maes, Sprantasy).
Links mogen worden gebruikt, maar deze moeten expliciet verwijzen naar Carine J.A. Maes en Sprantasy met een link naar het originele materiaal. 

Advertenties