Over

Ik schrijf sprookjesachtige verhalen. Laat je meevoeren naar een betoverend universum, bevolkt met personages die zowel mens als vogel zijn. Ontmoet sprekende katten, bliksemvangers, bijgelovige noorderlingen en wulpse heksen.
Maar wees voorzichtig, in mijn verhalen kun je verdwalen. Ze zouden waar kunnen zijn, wie weet gaan ze wel over jou.
Ze vertellen met vurige tongen over heldhaftigheid en liefde, over angst, twijfel en verwarring. Rechtlijnigheid en driehoeksverhoudingen. Gevonden en verloren liefdes.
Ik ben Carine J.A. Maes en schrijf voor iedereen die in magie wil geloven. Mijn eerste boek uit de reeks ‘Verhalen van de Lacune’ verscheen begin juli 2018 bij Celtica Publishing. ‘Raaf’ is een mengvorm van fabel, absurd sprookje en fantasy.  Het bevat esoterische elementen, verwijzingen naar zelfhypnose, kruiden en meditatie. Het is een spannend, vlot lezend boek. Het legt zijn wereld voor je open. Het wacht op jou.

EN
I am a story teller. Let me whisk you away to an enchanting universe, populated with characters who are both human and bird. Meet talking cats, lightning catchers, superstitious northerners and voluptuous witches. But be wary, for you can get lost in my stories. They might be true, they might even be about you. They tell a tale of heroism and love, of fear, doubt and confusion. Of found and lost loves.
I am Carine J.A. Maes and write for anyone who wants to believe in magic. My first book from the series ‘Stories of the Lacuna’ appeared in Dutch at Celtica Publishing in early July 2018. ‘Raven’ is a mixture of fable, absurd fairy tale and fantasy. It contains esoteric elements, references to self-hypnosis, herbs and meditation. It is a book filled with adventure that reads smoothly. It opens up its world to you. It’s waiting for you.

Facebook: https://www.facebook.com/carinejamaes

Twitter: https://twitter.com/verhaallichtjes

Mijn elfennaam is Caj. Op deze foto zie je me in mensengedaante (Carine J.A. Maes).

profielfoto

Volg deze blog voor meer nieuws!

Groetjes,
Caj

 

 

© Carine J.A. Maes – blog ‘Sprantasy’,  Carine J.A. Maes 2018
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Carine J.A. Maes, Sprantasy).
Links mogen worden gebruikt, maar deze moeten expliciet verwijzen naar Carine J.A. Maes en Sprantasy met een link naar het originele materiaal. 

Advertenties