Over

Ik schrijf sprookjesachtige verhalen. Laat je meevoeren naar een betoverend universum, bevolkt met personages die zowel mens als vogel zijn. Ontmoet sprekende katten, bliksemvangers, bijgelovige noorderlingen en wulpse heksen.
Maar wees voorzichtig, in mijn verhalen kun je verdwalen. Ze zouden waar kunnen zijn, wie weet gaan ze wel over jou.
Ze vertellen met vurige tongen over heldhaftigheid en liefde, over angst, twijfel en verwarring. Rechtlijnigheid en driehoeksverhoudingen. Gevonden en verloren liefdes.
Mijn eerste boek uit de reeks ‘Verhalen van de Lacune’ verscheen begin juli 2018 bij Celtica Publishing. ‘Raaf’ is een mengvorm van fabel, absurd sprookje en fantasy.  Het bevat esoterische elementen, verwijzingen naar zelfhypnose, kruiden en meditatie. Het is een spannend, vlot lezend boek.

Mijn elfennaam is Caj. Op deze foto zie je me in mensengedaante (Carine J.A. Maes).

profielfoto

Volg deze blog voor meer nieuws!

Groetjes,
Caj

© Carine J.A. Maes – blog ‘Sprantasy’,  Carine J.A. Maes 2018 – 2019
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Carine J.A. Maes, Sprantasy).
Links mogen worden gebruikt, maar deze moeten expliciet verwijzen naar Carine J.A. Maes en Sprantasy met een link naar het originele materiaal. 

Advertenties